Archiv úřední desky Zpět na aktuální dokumenty

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název dokumentu Vystavovatel Stažení
20.09.2021 10.10.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-oznámení o době a místě konání voleb Obec Dětřichov Stáhnout
10.09.2021 27.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí Obec Dětřichov Stáhnout
08.09.2021 13.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Dětřichov Stáhnout
02.09.2021 30.09.2021 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
31.08.2021 08.09.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
30.08.2021 15.09.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel/ka DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska Obec Dětřichov Stáhnout
24.08.2021 08.10.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
16.08.2021 06.09.2021 Záměr pronájmu pozemků p.č. 702/88 a p.č. 64/4 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
19.07.2021 01.08.2021 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním Obec Dětřichov Stáhnout
15.07.2021 01.08.2021 Veřejná vyhláška – rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Obec Dětřichov Stáhnout
12.07.2021 20.07.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
16.06.2021 23.06.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
08.06.2021 24.06.2021 Veřejná vyhláška – zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 (účastníkovi řízení, jemuž se oznámení o zahájení řízení nepodařilo doručit) Obec Dětřichov Stáhnout
02.06.2021 18.06.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek + Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje Obec Dětřichov Stáhnout
01.06.2021 22.06.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
21.05.2021 30.06.2021 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - návrh závěrečného účtu za rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
12.05.2021 28.05.2021 Veřejná vyhláška – zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Obec Dětřichov Stáhnout
11.05.2021 20.05.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
07.05.2021 22.06.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – výsledky hospodaření VHOS za rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
04.05.2021 20.05.2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 1048/2 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
23.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
08.04.2021 06.05.2021 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
06.04.2021 27.04.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
06.04.2021 27.04.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
15.03.2021 20.04.2021 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním Obec Dětřichov Stáhnout
18.02.2021 25.02.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
09.02.2021 09.03.2021 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
05.02.2021 23.02.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
01.02.2021 17.02.2021 Záměr prodeje pozemků p.č. 17/2, 17/6, 17/7, 43/1 a 702/91 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.01.2021 27.02.2021 Termín sčítání zvěře Obec Dětřichov Stáhnout
18.01.2021 03.02.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
21.12.2020 29.12.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
15.12.2020 12.01.2021 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
09.12.2020 17.12.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
23.11.2020 09.12.2020 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
23.11.2020 09.12.2020 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
20.11.2020 31.12.2020 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
05.11.2020 13.11.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
02.11.2020 26.11.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
02.11.2020 26.11.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
21.10.2020 18.11.2020 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
20.10.2020 05.11.2020 Záměr pachtu pozemku p.č. 1008 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
20.10.2020 05.11.2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 9 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
20.10.2020 05.11.2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 702/101 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
09.10.2020 31.12.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
05.10.2020 31.10.2020 Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje za obec Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
01.10.2020 19.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
22.09.2020 31.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
22.09.2020 31.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
16.09.2020 04.10.2020 Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje-oznámení o době a místě konání voleb Obec Dětřichov Stáhnout
14.09.2020 30.09.2020 Opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Obec Dětřichov Stáhnout
12.09.2020 07.10.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
07.09.2020 16.09.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
07.09.2020 30.09.2020 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
03.09.2020 07.09.2020 Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje-oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Dětřichov Stáhnout
03.09.2020 15.09.2020 Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje-vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí Obec Dětřichov Stáhnout
31.08.2020 16.09.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 Záměr změnit nájemní smlouvu na část pozemků p.č. 635/6 a 635/16, oba v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 Záměr změnit nájemní smlouvu na pozemky p.č. 797 a 635/15, oba v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 Záměr změnit nájemní smlouvu na pozemky p.č. 57/2 a 636/2, oba v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 Záměr změnit nájemní smlouvu na pozemek p.č. 9 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 Obec Dětřichov u M.T. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 MŠ Dětřichov u M.T. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
17.08.2020 04.10.2020 Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje-informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
29.06.2020 30.06.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
29.06.2020 31.12.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
08.06.2020 30.06.2020 Region Moravskotřebovska a Jevíčska-návrh závěrečného účtu za rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
08.06.2020 18.06.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
01.06.2020 23.06.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
28.05.2020 23.06.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
27.05.2020 30.06.2020 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - návrh závěrečného účtu za rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
25.05.2020 16.06.2020 Aukční vyhláška-pozemek v obci Třebařov Obec Dětřichov Stáhnout
25.05.2020 16.06.2020 Záměr prodeje pozemku 57/1 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
25.05.2020 16.06.2020 Záměr prodeje pozemku 34/7 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
25.05.2020 16.06.2020 Záměr prodeje pozemku 702/99 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
14.05.2020 15.06.2020 Záměr kraje o bezúplatný převod pozemku Obec Dětřichov Stáhnout
11.05.2020 23.06.2020 Výsledek hospodaření společnosti VHOS a.s. za rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
21.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
20.03.2020 30.06.2020 Stanovisko MVČR k prokazování totožnosti dokladem, kterému končí platnost po 01.03.2020 Obec Dětřichov Stáhnout
24.02.2020 31.03.2020 Oznámení záměru pachtu pozemků Obec Dětřichov Stáhnout
28.01.2020 29.02.2020 Termín sčítání zvěře Obec Dětřichov Stáhnout
06.01.2020 31.01.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 Obec Dětřichov Stáhnout
09.12.2019 31.12.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pk a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
26.11.2019 31.12.2019 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
14.11.2019 03.12.2019 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
14.11.2019 03.12.2019 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
14.11.2019 03.12.2019 Oznámení záměru prodeje pozemků Obec Dětřichov Stáhnout
11.11.2019 26.11.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
08.10.2019 10.11.2019 Oznámení vlastníkům lesů-odborný lesní hospodář Obec Dětřichov Stáhnout
17.09.2019 22.10.2019 Obec Dětřichov u M.T. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
17.09.2019 22.10.2019 MŠ Dětřichov u M.T. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
16.09.2019 08.10.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
29.08.2019 29.08.2020 Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. Obec Dětřichov Stáhnout
01.07.2019 31.12.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 Obec Dětřichov Stáhnout
01.07.2019 30.06.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – závěrečný účet za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
28.06.2019 15.07.2019 Veřejná vyhláška - opratření obecné povahy - vydání Změny č. 1 územního plánu Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
27.06.2019 15.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení vlastníkům lesů o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov Obec Dětřichov Stáhnout
20.06.2019 25.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje Obec Dětřichov Stáhnout
10.06.2019 28.06.2019 Prodej a pronájem pozemků v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové – záměr Obec Dětřichov Stáhnout
10.06.2019 30.06.2020 Závěrečný účet obce za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
06.06.2019 26.06.2019 Region Moravskotřebovska a Jevíčska-závěrečný účet za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
31.05.2019 31.12.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Obec Dětřichov Stáhnout
17.05.2019 25.06.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
15.05.2019 25.06.2019 VHOS – výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
11.05.2019 14.06.2019 Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby – I/35 Staré Město, připojení na D35 Obec Dětřichov Stáhnout
10.05.2019 28.05.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtového opatření č. 2 Obec Dětřichov Stáhnout
24.04.2019 29.05.2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
24.04.2019 Veřejná vyhláška-opakované veřejné projednání upraveného návrhu změny č. 1 územního plánu Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
15.04.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtového opatření č. 1 Obec Dětřichov Stáhnout
01.04.2019 04.05.2019 Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí – D35 Staré Město Obec Dětřichov Stáhnout