Archiv úřední desky Zpět na aktuální dokumenty

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název dokumentu Vystavovatel Stažení
02.02.2024 19.02.2024 Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Prklišov - Zápis ze závěrečného jednání Obec Dětřichov Stáhnout
24.01.2024 08.02.2024 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska - schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 Obec Dětřichov Stáhnout
19.01.2024 26.01.2024 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
18.01.2024 05.02.2024 I/73 Svitávka-Staré Město - závěr zjišťovacího řízení Obec Dětřichov Stáhnout
15.01.2024 31.01.2024 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského Obec Dětřichov Stáhnout
12.01.2024 29.01.2024 Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Prklišov - Pozvánka na závěrečné jednání Obec Dětřichov Stáhnout
18.12.2023 04.01.2024 Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov u Moravské Třebové o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obec Dětřichov Stáhnout
18.12.2023 04.01.2024 Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov u Moravské Třebové o místním poplatku ze psů Obec Dětřichov Stáhnout
18.12.2023 04.01.2024 Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov u Moravské Třebové o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obec Dětřichov Stáhnout
08.12.2023 15.12.2023 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
01.12.2023 18.12.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-rozhodnutí ministra dopravy o rozkladu Obec Dětřichov Stáhnout
29.11.2023 15.12.2023 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2024 Obec Dětřichov Stáhnout
29.11.2023 15.12.2023 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2024 Obec Dětřichov Stáhnout
29.11.2023 15.12.2023 Záměr změnit pachtovní smlouvu na pozemky v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
29.11.2023 15.12.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 702/108 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
27.11.2023 07.12.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
22.11.2023 07.12.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2024 Obec Dětřichov Stáhnout
20.11.2023 06.12.2023 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy-povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského Obec Dětřichov Stáhnout
16.11.2023 18.12.2023 Zahájení zjišťovacího řízení v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví Obec Dětřichov Stáhnout
08.11.2023 08.12.2023 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2024 Obec Dětřichov Stáhnout
08.11.2023 08.12.2023 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh sřednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2028 Obec Dětřichov Stáhnout
06.11.2023 19.12.2023 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prklišov Obec Dětřichov Stáhnout
03.11.2023 10.11.2023 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
19.10.2023 06.11.2023 Rozhodnutí o změně plánu společných zařízení Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
10.10.2023 31.10.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 636/2 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
10.10.2023 31.10.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 413/5 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
10.10.2023 31.10.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 702/111 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
10.10.2023 31.10.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 740/3 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
06.10.2023 19.10.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
20.09.2023 29.09.2023 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
11.09.2023 27.09.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-oznámení o podaném rozkladu Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2023 13.09.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-rozhodnutí o vydání stavebního povolení Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2023 13.09.2023 Objížďka Borušov-veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací Obec Dětřichov Stáhnout
25.08.2023 01.09.2023 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
01.08.2023 17.08.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-rozhodnutí o vydání stavebního povolení-přeložky a opravy meliorací Obec Dětřichov Stáhnout
26.07.2023 02.10.2023 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje Obec Dětřichov Stáhnout
21.07.2023 07.08.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-společného rozhodnutí o vydání stavebního povolení Obec Dětřichov Stáhnout
19.07.2023 21.08.2023 Veřejná vyhláška-veřejné projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
27.06.2023 28.07.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stavebního řízení-oprava Obec Dětřichov Stáhnout
22.06.2023 29.06.2023 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
13.06.2023 14.07.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení pro vydání stavebního povolení-přeložky a opravy meliorací-oprava výčtu dotčených pozemků Obec Dětřichov Stáhnout
12.06.2023 30.06.2023 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - návrh závěrečného účtu za rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
12.06.2023 28.06.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 740/1 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
12.06.2023 28.06.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 702/112 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
12.06.2023 28.06.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 702/113 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
12.06.2023 28.06.2023 Záměr prodeje pozemků p.č. st. 122/2 a p.č. 783/1 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
05.06.2023 31.12.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Obec Dětřichov Stáhnout
10.05.2023 26.05.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-rozhodnutí o vydání stavebního povolení Obec Dětřichov Stáhnout
09.05.2023 30.05.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – výsledek hospodaření VHOS za rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
09.05.2023 30.05.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
09.05.2023 30.05.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
04.05.2023 20.05.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dětřichovský memoriál Obec Dětřichov Stáhnout
24.04.2023 10.05.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-oznámení o zahájení společného stavebního řízení Obec Dětřichov Stáhnout
24.04.2023 25.05.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-informace podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Obec Dětřichov Stáhnout
24.04.2023 26.05.2023 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
19.04.2023 27.04.2023 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
13.04.2023 16.05.2023 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
05.04.2023 09.05.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stavebního řízení Obec Dětřichov Stáhnout
03.04.2023 19.04.2023 Nařízení Státní veterinární správy-ukončení mimořádných veterinárních opartření Obec Dětřichov Stáhnout
07.03.2023 11.04.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení pro vydání stavebního povolení-přeložky a opravy meliorací Obec Dětřichov Stáhnout
06.03.2023 11.04.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stavebního řízení Obec Dětřichov Stáhnout
06.03.2023 22.03.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-rozhodnutí o stavebním povolení-odbor dopravy Krajského úřadu Pk Obec Dětřichov Stáhnout
06.03.2023 22.03.2023 Nařízení Státní veterinární správy-mimořádná veterinární opartření Obec Dětřichov Stáhnout
03.03.2023 10.03.2023 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
27.02.2023 30.03.2023 Vyhlášení platnosti obnovy katastrálního operátu Obec Dětřichov Stáhnout
08.02.2023 21.02.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
30.01.2023 06.02.2023 Volba prezidenta ČR- výsledky za obec Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
30.01.2023 27.02.2023 Termín sčítání zvěře Obec Dětřichov Stáhnout
25.01.2023 10.02.2023 Honební společenstvo Staré Město-pozvánka na valnou hromadu Obec Dětřichov Stáhnout
17.01.2023 30.01.2023 Volba prezidenta ČR-informace o zřízení volebních stanovišť drive-in - 2. kolo Obec Dětřichov Stáhnout
16.01.2023 30.01.2023 Volba prezidenta ČR- 1. kolo-výsledky za obec Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
16.01.2023 30.01.2023 Volba prezidenta ČR-2. kolo-oznámení o době a místě konání voleb Obec Dětřichov Stáhnout
10.01.2023 26.01.2023 D35 Opatovec - Staré Město-veřejná vyhláška-oznámení o zahájení stavebního řízení Obec Dětřichov Stáhnout
06.01.2023 31.01.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska-schválená úprava rozpočtu k 31.12.2022 Obec Dětřichov Stáhnout
28.12.2022 16.01.2023 Volba prezidenta ČR-informace o zřízení volebních stanovišť drive-in Obec Dětřichov Stáhnout
28.12.2022 30.01.2023 Volba prezidenta ČR-oznámení o době a místě konání voleb Obec Dětřichov Stáhnout
22.12.2022 31.12.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na rok 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
21.12.2022 29.12.2022 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
15.12.2022 02.01.2023 D35 Staré Město - Mohelnice-veřejná vyhláška-územní rozhodnutí-záměr umístění stavby Obec Dětřichov Stáhnout
15.12.2022 19.12.2022 Volba prezidenta ČR-oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Dětřichov Stáhnout
13.12.2022 29.12.2022 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
13.12.2022 29.12.2022 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
13.12.2022 28.02.2023 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Obec Dětřichov Stáhnout
05.12.2022 20.12.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
02.12.2022 20.12.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
28.11.2022 30.01.2023 Volba prezidenta ČR-informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
24.11.2022 31.12.2022 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
21.11.2022 07.12.2022 D35 Staré Město - Mohelnice-veřejná vyhláška-vyrozumění o seznámení s podklady rozhodnutí Obec Dětřichov Stáhnout
04.11.2022 31.12.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska-rozpočtové opatření č. 3/2022 Obec Dětřichov Stáhnout
03.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec - změna přílohy č. 1 (10/2022) Obec Dětřichov Stáhnout
01.11.2022 18.11.2022 Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích-objížďka Sušice Obec Dětřichov Stáhnout
14.10.2022 22.10.2022 Oznámení o konání ustavujícího na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
14.10.2022 01.11.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
04.10.2022 02.11.2022 Dražební vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
30.09.2022 25.10.2022 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové - dálnice D35 Obec Dětřichov Stáhnout
26.09.2022 31.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
26.09.2022 31.10.2022 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
16.09.2022 18.10.2022 D35 Staré Město - Mohelnice-veřejná vyhláška-informace podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Obec Dětřichov Stáhnout
16.09.2022 03.10.2022 D35 Staré Město - Mohelnice-oznámení o zahájení územního řírení doručované veřejnou vyhláškou Obec Dětřichov Stáhnout
13.09.2022 17.10.2022 Rozhodnutí o umístění stavby-Dětřichov u Moravské Třebové-ČOV a splašková kanalizace Obec Dětřichov Stáhnout
08.09.2022 26.09.2022 Volby do zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové-oznámení o době a místě konání voleb Obec Dětřichov Stáhnout
31.08.2022 13.09.2022 Volby do zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové-vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí Obec Dětřichov Stáhnout
29.08.2022 31.12.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska-rozpočtové opatření č. 2/2022 Obec Dětřichov Stáhnout
29.08.2022 05.09.2022 Volby do zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové-oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Dětřichov Stáhnout
23.08.2022 09.09.2022 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého Obec Dětřichov Stáhnout
22.08.2022 29.08.2022 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
11.08.2022 29.08.2022 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 Obec Dětřichov Stáhnout
11.08.2022 29.08.2022 Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 Obec Dětřichov Stáhnout
08.08.2022 23.09.2022 Volby do zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové-informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
08.08.2022 24.08.2022 Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Prklišov Obec Dětřichov Stáhnout
01.08.2022 16.08.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
21.07.2022 08.08.2022 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy-stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého Obec Dětřichov Stáhnout
04.07.2022 08.08.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - Dětřichov u Moravské Třebové - ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Obec Dětřichov Stáhnout
30.06.2022 25.09.2022 Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové pro volební období 2022 - 2026 Obec Dětřichov Stáhnout
20.06.2022 30.06.2022 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
13.06.2022 30.06.2022 Záměr prodeje pozemku p.č. 413/2 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
13.06.2022 30.06.2022 Záměr pronájmu pozemku p.č. 413/4 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
08.06.2022 30.06.2022 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - návrh závěrečného účtu za rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
13.05.2022 30.06.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
13.05.2022 31.12.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – rozpočtové opatření č. 1/2022 Obec Dětřichov Stáhnout
27.04.2022 10.05.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
27.04.2022 10.05.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – výsledek hospodaření VHOS za rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
23.04.2022 27.05.2022 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
13.04.2022 21.04.2022 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
28.03.2022 10.05.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
23.03.2022 31.08.2022 Kotlíkové dotace – informace Obec Dětřichov Stáhnout
07.03.2022 16.03.2022 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
07.02.2022 22.02.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2027 Obec Dětřichov Stáhnout
07.02.2022 22.02.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
03.02.2022 26.02.2022 Termín sčítání zvěře Obec Dětřichov Stáhnout
31.01.2022 16.02.2022 Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy-vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry a Národního plánu povodí Dunaje Obec Dětřichov Stáhnout
10.01.2022 25.01.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – rozpočtové opatření č. 3/2021 Obec Dětřichov Stáhnout
27.12.2021 11.01.2022 Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov u Moravské Třebové č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obec Dětřichov Stáhnout
27.12.2021 11.01.2022 Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov u Moravské Třebové č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obec Dětřichov Stáhnout
13.12.2021 20.12.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
13.12.2021 31.12.2022 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – schválený rozpočet na rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
06.12.2021 31.12.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2021 20.12.2021 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
25.11.2021 13.12.2021 Veřejná vyhláška – rozhodnutí o změně územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Obec Dětřichov Stáhnout
19.11.2021 09.12.2021 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
15.11.2021 30.11.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
12.11.2021 30.11.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
01.11.2021 31.12.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Obec Dětřichov Stáhnout
19.10.2021 26.10.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
14.10.2021 26.10.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
11.10.2021 31.10.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-výsledky za obec Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
08.10.2021 25.10.2021 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Obec Dětřichov Stáhnout
20.09.2021 10.10.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-oznámení o době a místě konání voleb Obec Dětřichov Stáhnout
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec - změna přílohy č. 1 (09/2021) Obec Dětřichov Stáhnout
10.09.2021 27.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí Obec Dětřichov Stáhnout
08.09.2021 13.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Dětřichov Stáhnout
02.09.2021 30.09.2021 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
31.08.2021 08.09.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
30.08.2021 15.09.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel/ka DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska Obec Dětřichov Stáhnout
24.08.2021 08.10.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
16.08.2021 06.09.2021 Záměr pronájmu pozemků p.č. 702/88 a p.č. 64/4 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
19.07.2021 19.08.2021 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním Obec Dětřichov Stáhnout
15.07.2021 01.08.2021 Veřejná vyhláška – rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Obec Dětřichov Stáhnout
12.07.2021 20.07.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
28.06.2021 30.06.2022 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - schválený závěrečný účet za rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
16.06.2021 23.06.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
08.06.2021 24.06.2021 Veřejná vyhláška – zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 (účastníkovi řízení, jemuž se oznámení o zahájení řízení nepodařilo doručit) Obec Dětřichov Stáhnout
02.06.2021 18.06.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek + Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje Obec Dětřichov Stáhnout
01.06.2021 22.06.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
21.05.2021 30.06.2021 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - návrh závěrečného účtu za rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
12.05.2021 28.05.2021 Veřejná vyhláška – zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – I/35 Staré Město, připojení na D35 Obec Dětřichov Stáhnout
11.05.2021 20.05.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
07.05.2021 22.06.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – výsledky hospodaření VHOS za rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
04.05.2021 20.05.2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 1048/2 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
03.05.2021 31.12.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Obec Dětřichov Stáhnout
03.05.2021 30.06.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
23.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
08.04.2021 06.05.2021 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
06.04.2021 27.04.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
06.04.2021 27.04.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
15.03.2021 20.04.2021 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním Obec Dětřichov Stáhnout
18.02.2021 25.02.2021 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
09.02.2021 09.03.2021 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
05.02.2021 23.02.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
01.02.2021 17.02.2021 Záměr prodeje pozemků p.č. 17/2, 17/6, 17/7, 43/1 a 702/91 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.01.2021 27.02.2021 Termín sčítání zvěře Obec Dětřichov Stáhnout
18.01.2021 03.02.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
21.12.2020 29.12.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
15.12.2020 12.01.2021 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
09.12.2020 17.12.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
01.12.2020 31.12.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
23.11.2020 09.12.2020 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
23.11.2020 09.12.2020 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
20.11.2020 31.12.2020 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
05.11.2020 13.11.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
02.11.2020 26.11.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
02.11.2020 26.11.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
21.10.2020 18.11.2020 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
20.10.2020 05.11.2020 Záměr pachtu pozemku p.č. 1008 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
20.10.2020 05.11.2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 9 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
20.10.2020 05.11.2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 702/101 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
09.10.2020 31.12.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
05.10.2020 31.10.2020 Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje za obec Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
01.10.2020 19.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
22.09.2020 31.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
22.09.2020 31.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
16.09.2020 04.10.2020 Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje-oznámení o době a místě konání voleb Obec Dětřichov Stáhnout
14.09.2020 30.09.2020 Opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Obec Dětřichov Stáhnout
12.09.2020 07.10.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
07.09.2020 16.09.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
07.09.2020 30.09.2020 Aukční vyhláška Obec Dětřichov Stáhnout
03.09.2020 07.09.2020 Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje-oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Dětřichov Stáhnout
03.09.2020 15.09.2020 Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje-vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí Obec Dětřichov Stáhnout
31.08.2020 16.09.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 Záměr změnit nájemní smlouvu na část pozemků p.č. 635/6 a 635/16, oba v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 Záměr změnit nájemní smlouvu na pozemky p.č. 797 a 635/15, oba v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 Záměr změnit nájemní smlouvu na pozemky p.č. 57/2 a 636/2, oba v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 Záměr změnit nájemní smlouvu na pozemek p.č. 9 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 Obec Dětřichov u M.T. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
28.08.2020 15.09.2020 MŠ Dětřichov u M.T. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
17.08.2020 04.10.2020 Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje-informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec - změna přílohy č. 1 (07/2020) Obec Dětřichov Stáhnout
29.06.2020 30.06.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
29.06.2020 31.12.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 Obec Dětřichov Stáhnout
08.06.2020 30.06.2020 Region Moravskotřebovska a Jevíčska-návrh závěrečného účtu za rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
08.06.2020 18.06.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
01.06.2020 23.06.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
28.05.2020 23.06.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
27.05.2020 30.06.2020 Obec Dětřichov u Moravské Třebové - návrh závěrečného účtu za rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
25.05.2020 16.06.2020 Aukční vyhláška-pozemek v obci Třebařov Obec Dětřichov Stáhnout
25.05.2020 16.06.2020 Záměr prodeje pozemku 57/1 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
25.05.2020 16.06.2020 Záměr prodeje pozemku 34/7 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
25.05.2020 16.06.2020 Záměr prodeje pozemku 702/99 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
14.05.2020 15.06.2020 Záměr kraje o bezúplatný převod pozemku Obec Dětřichov Stáhnout
11.05.2020 23.06.2020 Výsledek hospodaření společnosti VHOS a.s. za rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
21.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
06.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec (04/2020) Obec Dětřichov Stáhnout
20.03.2020 30.06.2020 Stanovisko MVČR k prokazování totožnosti dokladem, kterému končí platnost po 01.03.2020 Obec Dětřichov Stáhnout
24.02.2020 31.03.2020 Oznámení záměru pachtu pozemků Obec Dětřichov Stáhnout
28.01.2020 29.02.2020 Termín sčítání zvěře Obec Dětřichov Stáhnout
06.01.2020 31.01.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 Obec Dětřichov Stáhnout
09.12.2019 31.12.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
09.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec - doplnění Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pk a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
26.11.2019 31.12.2019 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
14.11.2019 03.12.2019 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
14.11.2019 03.12.2019 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
14.11.2019 03.12.2019 Oznámení záměru prodeje pozemků Obec Dětřichov Stáhnout
11.11.2019 26.11.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
08.10.2019 10.11.2019 Oznámení vlastníkům lesů-odborný lesní hospodář Obec Dětřichov Stáhnout
17.09.2019 22.10.2019 Obec Dětřichov u M.T. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
17.09.2019 22.10.2019 MŠ Dětřichov u M.T. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
16.09.2019 08.10.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec - doplnění Obec Dětřichov Stáhnout
29.08.2019 29.08.2020 Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. Obec Dětřichov Stáhnout
01.07.2019 31.12.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 Obec Dětřichov Stáhnout
01.07.2019 30.06.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – závěrečný účet za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
28.06.2019 15.07.2019 Veřejná vyhláška - opratření obecné povahy - vydání Změny č. 1 územního plánu Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
27.06.2019 15.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení vlastníkům lesů o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov Obec Dětřichov Stáhnout
20.06.2019 25.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje Obec Dětřichov Stáhnout
10.06.2019 28.06.2019 Prodej a pronájem pozemků v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové – záměr Obec Dětřichov Stáhnout
10.06.2019 30.06.2020 Závěrečný účet obce za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
06.06.2019 26.06.2019 Region Moravskotřebovska a Jevíčska-závěrečný účet za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
31.05.2019 31.12.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Obec Dětřichov Stáhnout
17.05.2019 25.06.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
15.05.2019 25.06.2019 VHOS – výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
11.05.2019 14.06.2019 Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby – I/35 Staré Město, připojení na D35 Obec Dětřichov Stáhnout
10.05.2019 28.05.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtového opatření č. 2 Obec Dětřichov Stáhnout
24.04.2019 29.05.2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
24.04.2019 Veřejná vyhláška-opakované veřejné projednání upraveného návrhu změny č. 1 územního plánu Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
15.04.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtového opatření č. 1 Obec Dětřichov Stáhnout
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec Obec Dětřichov Stáhnout
01.04.2019 04.05.2019 Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí – D35 Staré Město Obec Dětřichov Stáhnout