Archiv úřední desky Zpět na aktuální dokumenty

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název dokumentu Vystavovatel Stažení
28.01.2020 06.02.2020 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
06.01.2020 31.01.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pk a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Dětřichov Stáhnout
03.12.2019 20.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
26.11.2019 31.12.2019 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
25.11.2019 03.12.2019 Pozvánka na zasedání OZ Obec Dětřichov Stáhnout
14.11.2019 03.12.2019 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
14.11.2019 03.12.2019 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
14.11.2019 03.12.2019 Oznámení záměru prodeje pozemků Obec Dětřichov Stáhnout
11.11.2019 26.11.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
11.11.2019 26.11.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Dětřichov Stáhnout
08.10.2019 10.11.2019 Oznámení vlastníkům lesů-odborný lesní hospodář Obec Dětřichov Stáhnout
17.09.2019 22.10.2019 Obec Dětřichov u M.T. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
17.09.2019 22.10.2019 MŠ Dětřichov u M.T. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 Obec Dětřichov Stáhnout
16.09.2019 08.10.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
01.07.2019 31.12.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 Obec Dětřichov Stáhnout
28.06.2019 15.07.2019 Veřejná vyhláška - opratření obecné povahy - vydání Změny č. 1 územního plánu Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
27.06.2019 15.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení vlastníkům lesů o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov Obec Dětřichov Stáhnout
20.06.2019 25.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje Obec Dětřichov Stáhnout
10.06.2019 28.06.2019 Prodej a pronájem pozemků v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové – záměr Obec Dětřichov Stáhnout
06.06.2019 26.06.2019 Region Moravskotřebovska a Jevíčska-závěrečný účet za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
31.05.2019 31.12.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Obec Dětřichov Stáhnout
17.05.2019 25.06.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
15.05.2019 25.06.2019 VHOS – výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018 Obec Dětřichov Stáhnout
11.05.2019 14.06.2019 Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby – I/35 Staré Město, připojení na D35 Obec Dětřichov Stáhnout
10.05.2019 28.05.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtového opatření č. 2 Obec Dětřichov Stáhnout
24.04.2019 29.05.2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2019 Obec Dětřichov Stáhnout
24.04.2019 Veřejná vyhláška-opakované veřejné projednání upraveného návrhu změny č. 1 územního plánu Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
15.04.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtového opatření č. 1 Obec Dětřichov Stáhnout
01.04.2019 04.05.2019 Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí – D35 Staré Město Obec Dětřichov Stáhnout