Historie obce

Dříve se obec jmenovala Dittersdorf, Dietrichsdorf, Mostečné/á nebo Ulice. Vesnice byla odpradávna majetkově spojena s panstvím Moravské Třebové, neboť se tu nacházely hospodářské budovy několika dvorů. Majetek i Kupeckou stezku, která tudy procházela střežila tvrz uprostřed obce, obehnána vodními příkopy a strážní věží, poblíž dnešní kaple. První písemná zpráva pochází z roku 1321. V tomto roce majitel panství Boreš III. daruje vesnici svému příteli Tylovi z Kozí Nohy a jeho manželce Anežce. Další majitelé třebovského panství však takto prodané vesnice vykoupili zpět a Dětřichov byl přidělen k Třebovskému špitálu. V roce 1350 se oddělila část obce – Ulice a teprve v roce 1440 byla přifařena ke Starému Městu. Původně slovanská obec byla dosídlována německými kolonisty. Spolu s Hřebečskem byla přiřazena do Sudet, které se ve II. Světové válce staly součástí Německa. Po válce a odsunu Němců je v obci jen české obyvatelstvo. Obec byla sloučena se Starým Městem od roku 1976 do roku 1990. Nový vodovod je v obci od roku 1989, plynofikace obce v roce 2000. V obci se nachází Kaple sv. Anny, 6 kamenných křížů, kulturní památka ČR – Památník nacistických obětí byl postaven v roce 1955.