Úřední deska Archiv

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název dokumentu Vystavovatel Stažení
29.11.2023 15.12.2023 Návrh rozpočtu PO Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2024 Obec Dětřichov Stáhnout
29.11.2023 15.12.2023 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Obce Dětřichov u Moravské Třebové na rok 2024 Obec Dětřichov Stáhnout
29.11.2023 15.12.2023 Záměr změnit pachtovní smlouvu na pozemky v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
29.11.2023 15.12.2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 702/108 v k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
27.11.2023 07.12.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi Obec Dětřichov Stáhnout
22.11.2023 07.12.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – návrh rozpočtu na rok 2024 Obec Dětřichov Stáhnout
20.11.2023 06.12.2023 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy-povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského Obec Dětřichov Stáhnout
16.11.2023 18.12.2023 Zahájení zjišťovacího řízení v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví Obec Dětřichov Stáhnout
08.11.2023 08.12.2023 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2024 Obec Dětřichov Stáhnout
08.11.2023 08.12.2023 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh sřednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2028 Obec Dětřichov Stáhnout
06.11.2023 19.12.2023 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prklišov Obec Dětřichov Stáhnout
05.06.2023 30.06.2024 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2022 Obec Dětřichov Stáhnout
05.06.2023 31.12.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Obec Dětřichov Stáhnout
22.12.2022 31.12.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na rok 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
03.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec - změna přílohy č. 1 (10/2022) Obec Dětřichov Stáhnout