Úřední deska Archiv

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název dokumentu Vystavovatel Stažení
25.01.2023 10.02.2023 Honební společenstvo Staré Město-pozvánka na valnou hromadu Obec Dětřichov Stáhnout
17.01.2023 30.01.2023 Volba prezidenta ČR-informace o zřízení volebních stanovišť drive-in - 2. kolo Obec Dětřichov Stáhnout
16.01.2023 30.01.2023 Volba prezidenta ČR- 1. kolo-výsledky za obec Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
16.01.2023 30.01.2023 Volba prezidenta ČR-2. kolo-oznámení o době a místě konání voleb Obec Dětřichov Stáhnout
06.01.2023 31.01.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska-schválená úprava rozpočtu k 31.12.2022 Obec Dětřichov Stáhnout
28.12.2022 30.01.2023 Volba prezidenta ČR-oznámení o době a místě konání voleb Obec Dětřichov Stáhnout
22.12.2022 31.12.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na rok 2023 Obec Dětřichov Stáhnout
13.12.2022 28.02.2023 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Obec Dětřichov Stáhnout
28.11.2022 30.01.2023 Volba prezidenta ČR-informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dětřichov u Moravské Třebové Obec Dětřichov Stáhnout
03.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kůrovec - změna přílohy č. 1 (10/2022) Obec Dětřichov Stáhnout
13.05.2022 30.06.2023 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2021 Obec Dětřichov Stáhnout