Zastupitelstvo obce

Lubomír Kozlovský

Funkce: starosta obce
Kontakt: 607 020 707


Jiří Štefka

Funkce: místostarosta obce


Ladislav Břicháč

Funkce: zastupitel obce


Pavel Buriánek

Funkce: zastupitel obce


Ing. Lucie Halvová

Funkce: zastupitel obce


Ing. Jiří Kvapil, Ph.D.

Funkce: zastupitel obce