Zastupitelstvo obce

Jan Schiller

Funkce: starosta obce
Kontakt: 607 020 707


Michal Janků

Funkce: místostarosta obce


Ing. Lucie Halvová

Funkce: zastupitel obce


Bc. Jan Holínka

Funkce: zastupitel obce


Milan Kunc

Funkce: zastupitel obce


Jiří Kvapil

Funkce: zastupitel obce


Michal Kvapil

Funkce: zastupitel obce