Informace Pardubického kraje k autobusové dopravě

Opatřením hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020 dojde u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi. Opatření PK-doprava

Omezení provozu autobusové dopravy

V souvislosti s přerušením výuky na školách přistoupil Pardubický kraj k omezení provozu autobusové dopravy. Ode dne 13.3.2020 bude zahájen tzv. prázdninový režim jízdních řádů, což znamená že dojde k omezení provozu vybraných  spojů a to až do doby zahájení výuky. Omezení dopravy na území Pk+JŘ

Po stopách pochodu smrti

Dne 01.03.2020 bude v 10:00 hod u památníku zahájen pochod Dětřichov – Opatov – Opatovec – po stopách pochodu smrti vězňů KT a válečných zajatců. Pochod Detrichov-Opatovec 2020