Omezení dopravy na území Pardubického kraje

Publikoval Radek Růžička v

Informace Pardubického kraje o dalším omezení regionální drážní a linkové  (autobusové) dopravy na území Pardubického kraje.

Informace_namestka_hejtmana_omezení_dopravy

Kategorie: Nezařazené