Informace pro vlastníky pozemků dotčených stavbou dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice

Publikoval(a) Radek Růžička dne

V současné době probíhá příprava stavby dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice.

Ti vlastníci pozemků, kteří jsou předmětnou stavbou dotčeni, byli ze strany investora (ŘSD ČR) zastoupeného geodetickou společností obesláni informací ohledně seznámení se s vytýčenou hranicí v terénu pro tvorbu geometrických plánů.

Toto seznámení v terénu bude probíhat od půlky února 2022. Přesné datum Vám sdělí výše uvedená geodetická společnost.

Investor, nebo jím zplnomocněná společnost PUDIS a.s., Vás budou dále opět kontaktovat ve věci majetkoprávního vypořádání Vašeho pozemku s návrhy příslušných smluv, jejichž obsahem bude mimo jiné i právě výše zmíněný geometrický plán.

Podrobnější informace k průběhu majetkoprávního vypořádání Vám budou také poskytnuty osobně na plánované schůzce na obci, pod kterou spadá katastrální území Vašeho dotčeného pozemku. O termínu budete včas informováni.

Kategorie: Nezařazené