Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pk a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Publikoval(a) Radek Růžička dne

Kategorie: