Informace pro vlastníky pozemků dotčených stavbou dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice

V současné době probíhá příprava stavby dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice. Ti vlastníci pozemků, kteří jsou předmětnou stavbou dotčeni, byli ze strany investora (ŘSD ČR) zastoupeného geodetickou společností obesláni informací ohledně seznámení se s vytýčenou hranicí v terénu pro tvorbu geometrických plánů. Toto seznámení v terénu bude probíhat od půlky Číst více…