Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatel distribuční soustavy, vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. ČEZ-kácení dřevin 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (pouze bioplynová stanice)

ČEZ Distribuce, a. s. informuje, že dne 25.09.2023 od 07:30 do 13:00 hod bude přerušena dodávka elektrické energie v lokalitě uvedené v příloze (bioplynová stanice). Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba, popř. jsou tyto Číst více…